Correspondants au Vietnam du Club Rhône Mékong

Partenaires et correspondants du Club Rhône-Mékong

1-Ông VÕ Văn Chín
Bureau : 01, Lý Tự Trọng Cần Thơ (Zone 3-Université de Cần Thơ)
Tel : 84 71 831 300/ 835 581.
Domicile : 162/8A ,Trần Ngọc Quế- Cần Thơ
Tel : 84 (0)71 838 169
e-mail : VÕ Văn Chín

2-Bác sĩ NGUYỄN Thanh Liêm
Khoa Mắt- Bệnh Viện Cần Thơ
4, Châu Văn Liêm-Cần Thơ
ĐT :071 826 320

3-Bà NGUYỄN Thi Hồng Hoa
Directrice du Collège An Phú
Tel : 0831 720- 0832 723
Adresse de l’école : Hẻm 227, Trần Hưng Đạo-TP Cần Thơ

4-Bà Võ Thị Lộc
100/6, Nguyễn Trải- Nha Trang
ĐT : 058 87 50 3
e-mail : Võ Thị Lộc

5-Pr BÙI Văn Ga
Recteur de l’Ecole Polytechnique de Đà Nẵng
54, Nguyễn Lương Bằng- Đà Nẵng
e-mail : Pr BÙI Văn Ga

6- Ông NGUYỄN Văn Uôn
9 M2 Ngỏ 56 Phố Nguyễn An Ninh-Hà Nội
ĐT : 84 (0)4 8644 895
e-mail : NGUYỄN Văn Uôn

7-Ông LÊ Nhât Minh
correspondant pour Tân Thanh Tây
(frère de Mỹ Vân Peyron) ,122 Nguyễn Văn Dậu
Tel : 84 (0)8 841 11 11- P7-Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh-Ville

8-Ông TRƯƠNG Văn Minh
correspondant pour le Centre Viêtnam
27/110, Nhật Lệ, Huế Viêtnam
e-mail : Auteur : 152
tél : 0913465478 ou 054527414

9-Bà NGÔ Thị Hồng Thư
572 B/13, Trần Hưng Đạo Q5 - Hồ Chí Minh Ville
Tél (mobile) : 84- (0)903826878